www.

Sök domän

Sök domän här och registrera en ny eller flytta ett befintligt domännamn till oss. Hos oss kan ni registrera eller flytta en eller flera domän på en och samma gång. Sök domän på ett enkelt och smidigt sätt och få även ert företag att bli synligt på internet.

När man bestämmer sig för att ha en egen hemsida är det ett par viktiga faktorer som spelar in. Först och främst är det viktigt att välja ett unikt domännamn. Ett domän som presenterar ert företag eller organisation och som samtidigt speglar er verksamhet. Dessutom ska ni välja toppdomän. För dig som kund kan vi erbjuda att söka domän och välja mellan hundratals toppdomän. Ni kan välja mellan de vanligaste toppdomän som finns, likväl kan ni välja ett ovanligt.

Toppdomän

TLD, eller toppdomän som vi säger i Sverige är den högsta nivån i internets system för domännamn, DNS. Som exempel har domännamnet www.strongbox.se toppdomänet "se".

Internetmyndigheten IANA klassificerar toppdomän i olika kategorier. Exempelvis ccTLD, som används för nationella toppdomän, såsom .se, .uk, .nl och liknande. Den andra kategorin är gTLD. Det är domännamn som används på internet i huvudsak av särskilda organisationer, dessa kan exempelvis vara .com, .info, .net och .org. De flesta av dessa, så kallade generiska toppdomän är tillgängliga i hela världen. Dock finns det toppdomän som är begränsade till vissa myndigheter i USA, dessa är, .gov och .mil. Toppdomänet, .gov är för statliga myndigheter i USA och domänet, mil är begränsat till militären.

Sveriges toppdomän (.se)

Vi kan erbjuda er som kunder att välja mellan hundratals toppdomäner. Möjligheten finns då att välja mellan de vanligaste toppdomän som används idag. Det absolut vanligaste toppdomän vi använder i Sverige är, .se som är Sveriges nationella toppdomän. Detta toppdomän administreras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE). Denna stiftelse är en allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE är en stiftelse och styrs utifrån sin stiftelseurkund och dess stadgar.

Enligt urkunden har stiftelsen "till ändamål att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, med särskild inriktning på internet." Stiftelsen har en styrelse som leder organisationen, vars beslut verkställs av ledningen. Under 2006 tillträdde både en ny styrelseordförande och en ny VD

Stiftelsen för Internerinfrastruktur står på två ben, den ena är domännamnsverksamhet och den andra är Internetutveckling. Kärnverksamheten i stiftelsen är att administrera och ansvara för den tekniska driften av det nationella toppdomänsregistret under .se. Överskottet från registreringen av .se-domännamn finansierar projekt som gynnar Internets utveckling i vårt land.

Kort historik om .se

Det var Björn Eriksen som 1986 registrerade landskoden .se. Under följande år registrerades de första domännamnen under detta toppdomänet. Under år 1988 flyttar Björn Eriksen registreringen av .se-domännamn till KTH och år 1997 tog Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Nuvarande .SE) över ansvaret för den svenska toppdomänen. Likaså dotterbolaget, som också stod för domännamnsdriften, nu bildades företaget NIC-SE. I december 2005 går dotterbolagen NIC-SE och IIS Services upp i Stiftelsen för Internetinfrastruktur och kallas från den dagen för .SE.

© 2010 Ipeer AB, All rights reserved.

En ledande leverantör av hostinglösningar med ett brett utbud av högkvalitativa tjänster som dedikerad server, managed hosting, colocation och bredband. Ipeer erbjuder dessutom tilläggstjänster som webbhotell, domännamn, e-post och databas.

Ipeer - Quality Server hosting